, коли в пропозиціях пишеться has, a коли have Has до осб he, she,
Difference between hate and detest Detest: to dislike (someone or something) very stronglyHate: to
Вставити літери в дані слова Picture - картинаspirt - струміньsuit - костюмbank - берег
Як-за англізкому 1 2 3 4 5 6 7 писати треба One two three
Як написати на англізком мовою: я учень I am a pupil. - я учень.Am
Постав слова в правильному порядку і запиши пропозиції 1) have / Can / l
Complete the sentences Use the words from the box half, quarters, face, hand (2),
Has it got legs переклад Has it got legs-Мати ноги У нього огівот це