Розкрийте дужки, поставте дієслово в Past Simple 1didnt go2did he go3finished4arrived5didnt give6left7made8started9began10did Jsbve wkkwbg
Переклад цього тексту дуже прошу, потрібен точний On our website "The International Explorers Club"
Заповніть пропуски артикля а чи an 1Paula Danziqer is _writer 2 She is _American
Як тёмнийе волосся на англиский Темне волосся -Dark hair Англійською будетDark hair - темне
Як правильно скласти look Christmas tree at the Look at the Christmas tree. Look
Він отримує нові книги з бібліотеки щороку He get a new book of library