Як по англійськи пишеться слово родзинки Начебто ось так raisins Raisins- родзинки по англійськи.
Як буде ви хто по англійськи Who are you? Якщо не помиляюсь Ви хто?
перевести тільки букву A A-читається як"е"Тут все зрозуміло! В англійському пишеться "E, e"
Переведіть зі змістом Ми повинні розбиратися між наукою і технікою Ми повинні розрізняти науку
We worked / works in Madrid last month Worked бо це минулі час Worked
Прикметник short порівняльна ступінь найвищий ступінь Short - короткийпорівняльна - shorter (коротше) превосходная- the
Переведіть текст fast food restaurants Ресторан швидкого харчування fast food restaurants на російську перекладається
Треба придумати речення з Past Simple (was, were) L was do my homework. They