Визначити ступінь окислення хімічних речовин в з’єднаннях

Визначити ступінь окислення хімічних речовин в з'єднаннях Доброго дня. KO - оксид калію NaCl - хлорид натрію -Al (OH) - гідроксид алюмінію4HSiO - кремнієва кислота SO - оксид сірки (IV) O - кисень AgCl - хлорид срібла (l) ZnCO - карбонат цинку KOH - гідрооксид калію BaO - оксид барію SO - оксид сірки (Vl) […]

Continue reading


Определить степень окисления хим элементов в соединениях

Определить степень окисления хим элементов в соединениях Добрый день. KO - оксид калия NaCl - хлорид натрия -Al(OH) - гидрооксид алюминия4HSiO - кремниевая кислота SO - оксид серы (IV) O - кислород AgCl - хлорид серебра (l) ZnCO - карбонат цинка KOH - гидрооксид калия BaO - оксид бария SO - оксид серы (Vl) N […]

Continue reading


Што такое степень окисления

Што такое степень окисления ...................................что................................ Степень окисления - этовспомогательная условная величина для записи процессов окисления, восстановления иокислительно-восстановительных реакций.

Continue reading