Виписати фізичні властивості алюмінію

Виписати фізичні властивості алюмінію Al 13алюміній 26.981539 (5) 2s22p63s23p1АЛЮМИНИЙ метал III групи другого періоду в періодичній системі елементів Д. І. Менделєєва.Алюміній в з'єднаннях виявляє ступінь окислення +3, тому що має на зовнішній електронній оболонці 3 електрона. Алюміній вперше був відкритий в 1825 р X. Ерстед і виділений в чистому вигляді в 1827 р. німецьким хіміком […]

Continue reading


Выписать физические свойства алюминия

Выписать физические свойства алюминия Al 13Алюминий 26.981539(5) 2s22p63s23p1АЛЮМИНИЙ металл III группы второго периода в периодической системе элементов Д.И.Менделеева.Алюминий в соединениях проявляет степень окисления +3, т.к. имеет на внешней электронной оболочке 3 электрона. Алюминий впервые был открыт в 1825 г X. Эрстедом и выделен в чистом виде в 1827г. немецким химиком Ф.Влером.По содержанию в земной коре […]

Continue reading


Сколько молекул каждого вещества содержится в 1г СО2,HCI,NH3

Сколько молекул каждого вещества содержится в 1г СО2,HCI,NH3 Co2-26гHCI-34гNH3-65г N=n(ню)*NaNa-постоянная Авогадро,к-ая=6,02*10 в 23 степени 1/моль1)n(CO2)=m/M=1г/44г/моль=0,023 моль(примерно)N=0,023 моль* 6,02*10 в 23 степени 1/моль=0,13846*10 в 23 степени2)n(HCl)=1г/36,5г/моль=0,027 мольN=0,027 моль*6,02*10 в 23 степени 1/моль=0,16254*10 в 23 степени3)n(NH3)=1г/17г/моль=0,059 моль(примерно)N=0,059*6,02*10 в 23 степени 1/моль=0,35518*10 в 23 степени

Continue reading