Вывычислить молекулярную массу гидроксид магния М(NaOH)=23+1+16=40г/моль Какая формула? Я тогда скажу ответ
Вивичісліть молекулярну масу гідроксид магнію М (NaOH) = 23 + 1 + 16 =
Сколько протонов нейтронов электронов входит в состав атома углерода Число протонов равно числу жлектронов,
Скільки протонів нейтронів електронів входить до складу атома вуглецю Число протонів дорівнює числу жлектронов,
Определите массу трёх молей водорода N=m/M отсюда следует m= 3 M x1г/M = 3грамма
Чим відрізняються речовини фтор, фтороводород, фторид натрію: а) по виду хімічного зв'язку; б) за
Визначте масу трьох молей водню N = m / M це означає m =
Напишіть рівняння реакцій які дозволяють здійснити такі перетворення Zn-ZnO-ZnSO4 1) 2Zn + O2= 2ZnO;2)