Вычислите объём водорода(н у ), который может быть получен при растворении в воде 11,5
Составьте химическую формулу соединения:бария с иодом Химическая формула соединения бария с иодом:BaI Ba+I=BaI2(2-индекс)
Обчисліть об'єм водню (н у), який може бути отриманий при розчиненні у воді 11,5
BaCI2 + K2SO4 --> BaSO4↓ + 2KCI Ba(2+) + 2Cl(-) + 2K(+) + SO4
Складіть хімічну формулу сполуки: барію з йодом Хімічна формула сполуки барію з йодом: BaI
Що таке хімічне явище Це явище при якому одн речовини утворюються а нш руйнуються
BaCI2 + K2SO4 -> BaSO4 ↓ + 2KCI Ba (2+) + 2Cl (-) +
Що таке хімічне явіще Це явіще при якому одн Речовини утворюються а нш руйнуються